Medische Disclaimer

Geen advies

Deze verklaring is de medische disclaimer voor The Reward Foundation. Deze website bevat algemene informatie over medische aandoeningen en behandelingen. De informatie is geen advies en mag niet als zodanig worden behandeld.

Beperking van garanties

De medische informatie op deze website wordt verstrekt "zoals deze is" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties. The Reward Foundation geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de medische informatie op deze website.

Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert The Reward Foundation niet dat:

• de medische informatie op deze website zal constant beschikbaar zijn, of is überhaupt beschikbaar; of
• de medische informatie op deze website volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig, up-to-date of niet-misleidend is.

Professionele hulp

U mag niet vertrouwen op de informatie op deze website als alternatief voor medisch advies van uw arts of andere professionele zorgverlener.

Als u specifieke vragen heeft over medische zaken, raadpleeg dan uw arts of een andere professionele zorgverlener.

Als u denkt dat u aan een medische aandoening mag lijden, dient u onmiddellijk medische hulp te vragen.

U dient nooit medisch advies te verlaten, medisch advies te negeren of medische behandeling te stoppen wegens informatie op deze website.

Aansprakelijkheid

Niets in deze medische disclaimer beperkt onze verplichtingen op een of andere manier die niet onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan, of uitsluiten van onze verplichtingen die niet onder de toepasselijke wetgeving uitgesloten zijn.

Krediet

Dit document is gemaakt met behulp van een contractologie-sjabloon dat beschikbaar is op http://www.freenetlaw.com.

Print Friendly, PDF & Email